Caritas: – Lovendring kan hindre utnyttelse av au pairer

Glad for lovforslag: Anne Nogva, leder av Caritas au pair senter ser for seg at lovforslaget om karantene for familier som utnytter au pairer vil gi gruppen bedre rettsvern.
Foto: Herman Dreyer/Caritas Norge
Caritas au pair-senter er positive til at Regjeringen foreslår varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer.
0Shares

– Formålet med au pair-ordningen er kulturutveksling. Dette står helt tydelig både i regelverket, i e-læringskurset som er obligatorisk for vertsfamilier og i kontrakten som signeres. Misbruk av ordningen og utnyttelse av arbeidskraft er derfor ingen misforståelse, sier Anne Nogva, leder for Caritas au pair senter, via en pressemelding.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte denne uka på høring et forslag til endringer i utlendingsloven. Forslaget går ut på at det skal kunne ilegges varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer, slik at de ikke kan få au pair igjen. I dag kan det bare ilegges midlertidig karantene i slike tilfeller.

700 mistrivselssaker
Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) var det per 1. januar 2018 rundt 2 200 au pairer i Norge. I løpet av de siste 10 månedene, har Caritas au pair-senter fått 700 henvendelser. 70 av disse er registrert som mistrivselssaker hvorav 22 av mer alvorlig grad.

Sakene handler det i hovedsak om degraderende oppførsel, f. eks. at au pairen blir behandlet som en hushjelp og ekskludert fra familielivet, utnyttelse av arbeidskraft, tilbakeholding av lønn og skatteunndragelse.

– Lovendring med god virkning
Nogva forteller at au pairer som opplever seg tvunget til å arbeide langt over det som er tillatt, ofte er redde for hva familien kan gjøre hvis de rapporterer forholdet . Mest av alt er de redde for å miste sin oppholdstillatelse i Norge.

– Hvorvidt frykten er reell eller ikke, spiller liten rolle. Au pairen bor hjemme hos vertsfamilien og er derfor mer sårbar ved konflikter. Desto alvorligere ser vi på regelbrudd og utnyttelse av personen. Grove brudd på regelverket viser at vertsfamilien ikke hadde til hensikt å respektere formålet om kulturutveksling. Det er da ingen grunn til å tro at de vil gjøre det i fremtiden. For å verne om ordningens formål og forhindre at personer blir utnyttet, kan lovendringen ha god virkning, legger Nogva til.