Philip Manshaus’ advokat ber om gjenåpning av straffesaken mot ham

– På vegne av Philip Manshaus har jeg i dag sendt begjæring om gjenåpning til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, skriver forsvareren i et skriv til NTB.

Fries skriver videre at Manshaus ble innlagt på psykiatrisk sykehus i januar i år, og at han fortsatt er innlagt.

– Hans behandler har konkludert med at han utvilsomt har en alvorlig psykoselidelse, skriver Fries.

– Etter mitt syn er hans psykosesykdom, som ikke var kjent for den dømmende rett, egnet til å skape betydelig tvil om hvorvidt Manshaus var tilregnelig da han begikk de straffbare handlingene.

Philip Manshaus er dømt til 21 års forvaring for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august 2019. Hans forsvarere argumenterte den gang for at Manshaus var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Bistandsadvokaten til Johannes mor, Elisabeth Hagen, sier de ikke har noen kommentar til saken foreløpig.

– Vi har ikke noen kommentar til det utover å si at vi er kjent med det, og at vi tar det til etterretning.