Kristne migranter ber om å bli møtt som likeverdige

Kristenkonvertitt Usha Reifsnider ber norske kristenledere gjøre en bedre jobb med å inkludere migranter på alle nivåer.

Reifsnider er britisk, har indiske foreldre og har konvertert fra hinduismen til kristen tro. Hun er også akademiker og en av to ledere i Lausanne Europa.

Nylig var hun i Oslo i et lukket møte, hvor 61 norske kristenledere med migrantbakgrunn var samlet.

Under møtet diskuterte man blant annet kristne migranters erfaringer med ekskludering, og hvordan man kunne gjøre trossamfunnene mer mangfoldige.

– Gjør en innsats. Dere kan ikke forvente at kirken blir flerkulturell og multietnisk uten at dere tar steget som ledere. Vil dere ta utfordringen? spurte Reifsnider.

Les mer i Dagen