Krav om ny politikk overfor Saudi-Arabia

 
Foto: Flickr
SV fremmer nå en rekke forslag i Stortinget for å få Norge til å endre sin politikk overfor Saudi-Arabia, som får massiv kritikk på en rekke områder.

– SV mener det er på høy tid at Norge konfronterer Saudi-Arabia med realitetene og fører en ny politikk overfor landet. Vi må vise at vi legger makt bak kravene, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Drapet på journalisten Jamal Khashoggi har vakt bred internasjonal fordømmelse.

– Norge har fordømt drapet og krevd etterforskning, men gjør ingen endringer i sin politikk overfor Saudi-Arabia, fremholder SV-lederen.

En annen stor bekymring er Saudi-Arabias sterkt kritiserte krigføring i nabolandet Jemen, som har demonstrert det saudiarabiske militærets voldsomme slagkraft. Norge eksporterer militært utstyr til Saudi-Arabia.

– En åpenbar start er å stanse eksporten av forsvarsmateriell, som i siste rapport har økt betydelig, sier Lysbakken.

Bred pakke

Konkret fremmer SV nå en bred pakke med forslag for Stortinget:

* Norske myndigheter må foreta en grundig gjennomgang av alle oljefondets investeringer i Saudi-Arabia for å sikre at de er i tråd med fondets etiske rammeverk og ikke bryter menneskerettighetene.

* Finansdepartementet må foreta en gjennomgang av alle oljefondets investeringer i våpenselskaper, for å se om vi er investert i flere selskaper som leverer til de krigende partene i Jemen.

* Norge stanser all eksport av våpen og forsvarsmateriell til alle landene som deltar i koalisjonen som kriger i Jemen, inkludert Saudi-Arabia.

* Norge må kreve en uavhengig FN-ledet granskning av drapet på Khashoggi.

* Norge må kreve umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle samvittighetsfanger, inkludert alle kvinneaktivister, samt støtte og beskytte saudiarabiske menneskerettsforkjempere.

Kalt inn på teppet

Det er fremfor alt drapet på Khashoggi som har ført til fornyet kritikk av Saudi-Arabia. Sist uke måtte den saudiarabiske ambassadøren til Norge forklare seg om saken i Utenriksdepartementet.

– Vi har tatt opp saken og fremført våre synspunkter overfor den saudiarabiske ambassadøren flere ganger etter at den ble kjent, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fredag.

Samtidig krevde Amnesty nylig full stans i salg av militært materiell til Saudi-Arabia og fikk da støtte fra Venstre, KrF, SV, MDG og Rødt. Også flere hjelpeorganisasjoner vil ha stans, og det samme krever nå Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Men Eriksen Søreide mener kontrollen med eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia er god og avviser derfor kravet om stans.

– Utenriksdepartementet har på direkte spørsmål ikke kunnet garantere at norske våpen ikke ender opp i den brutale krigen, sier Lysbakken.

Oljefondet

Ifølge oljefondets hjemmesider er 6,8 milliarder kroner plassert i Saudi-Arabia gjennom 42 investeringer. Totalsummen har vokst betydelig siden 2015, da 3 milliarder var plassert i kongedømmet.

Oljefondets vaktbikkje, Etikkrådet, har i dag ikke anledning til å ekskludere land, bare enkeltselskaper. Dette bør Norge vurdere å endre, mener Venstres Abid Raja.

– Etisk og moralsk synes jeg det er vanskelig å forsvare at Norge har økonomiske interesser i Saudi-Arabia, sier han nylig til NTB.

(©NTB)