Sosial kontroll er et av de mange stoffene som holder samfunn sammen. Men negativ sosial kontroll er uønsket.
Foto: IMDI/NTNU
Det er tøft å oppleve negativ sosial kontroll, men veien ut av den er å heve stemmen og ta inn at du er herre over eget liv.

Sosial kontroll har i flere år vært et hett tema. Flere og flere stemmer har gitt uttrykk for hvor problematiske og destruktive enkelte former for sosial kontroll kan være. Regjeringen har satt dette på dagsordenen, og det innvilges midler til å bekjempe problemet.

Mange viktige stemmer er kommet frem. Samtidig savner jeg at flere av de som er blitt utsatt for negativ sosial kontroll tør å heve stemmen mer og stikke seg fram. Plasserer vi oss selv i en offerrolle, skjer det ingen forandringer. I siste ende er det jeg selv som har ansvar for livet mitt. Ved å akseptere meg selv som offer for andres ønsker om å kontrollere meg, svikter jeg meg selv. 

I Norge er det mulig
Mange mennesker opplever forventningspress fra sine omgivelser. Det kan være tøft, men der er allikevel viktig å minne seg selv om at det er deg selv som bestemmer om du ønsker å oppfylle de andres forventninger eller ikke. I Norge er vi faktisk så heldige. I en rekke andre land er det store flertallet så økonomisk avhengig av ulike mennesker for å overleve, at situasjonen blir en annen. Men slik er det altså ikke i Norge. Ønsker du å bryte ut av et destruktivt forhold, har du mulighet til det. Det er selvfølgelig ikke lett, men valget er ditt, og kun ditt. Inntar du i stedet offerrollen, har du tapt kontrollen over eget liv.

Plasserer vi oss selv i en offerrolle, skjer det ingen forandringer

Ansvaret for å heve stemmen
Jeg kunne selv ha inntatt denne rollen. Jeg gjør imidlertid ikke det, da det er jeg som bestemmer over mitt eget liv. Hver dag velger jeg å være trofast mot meg selv, og det gjør jeg ved å gjøre det jeg mener er riktig – jeg forsøker å tenke mindre på hva andre måtte mene om det. Jeg har tross alt kun ett liv, og jeg vil ikke kaste det bort på å være illojal mot meg selv. For meg blir det en slags ansvarsfraskrivelse dersom jeg bare skulle konstatere at jeg ikke kan leve på den ene eller den andre måten på grunn av press og kontroll. Jeg vet at dette kan være tøft for mennesker som kommer fra land der den sosiale kontrollen er omfattende. Derfor kreves modige og sterke stemmer som viser vei i retning større frihet. 

Du min kjære venn som opplever å være utsatt for hvilken som helst type negativ sosial kontroll, husk at du har ett liv, som i siste ende bare er ditt. Først da kan du få den friheten vi alle har en rett til.