Samarbeidet mellom ulike helseinstitusjoner har et stort forbedringspotensial, skriver Masoome Sobut i dette innlegget.
Foto: Private
Psykiske helseplager utgjør en vesentlig utfordring. Personer med fluktbakgrunn har tung bagasje, og hjelpere som er i kontakt med disse må være oppmerksomme på dette.

Vi lever i en tid hvor psykisk helse er en av de de viktigste årsakene til uførhet. Mennesker som har opplevd mye motgang, og kanskje vanskelig oppvekst, ender som uføre. Psykiske helseplager er fortsatt tabubelagt og for mange er det fortsatt problematisk å oppsøke psykolog selv om man har akutt behov for det. Videre er det dessverre slik at distriktspsykiatriske senter har lange ventelister, og det er gjerne alvorlighetsgraden som avgjør om en person kan få behandling. Behandlingen når da ikke ut til alle, og mange faller mellom flere stoler. Samarbeidet mellom ulike helseinstitusjoner har altså et stort forbedringspotensial.

Hold øye med de mest sårbare
Personer med fluktbakgrunn, som har store ubearbeidede traumer i bagasjen, er en gruppe som har ekstra stort behov for god psykiatrisk oppfølging. Det som skjer i praksis er likevel at mange av disse menneskene ikke får den hjelpen de har behov for før det er for sent.
De oppsøker kanskje lege for ulike fysiske plager, men plagene har ofte sitt utspring i psykiske helseplager. De ulike instansene som er i kontakt med personer med fluktbakgrunn må være spesielt oppmerksomme på dette.

Bønn
Kjære deg som tror at det mennesket du møter er mindre begavet enn andre fordi vedkommende kanskje har gått på en rekke norskkurs uten å vise noen særlig fremgang: Mange har så tung bagasje og så vonde opplevelser med seg at det forhindrer dem i å tilegne seg ny kunnskap. Og kjære deg som tror at personen du møter er tverr og vanskelig: Husk at mange uttrykker frustrasjon gjennom sinne. Stop opp og lytt. Vær engasjert og vis reel interesse for personen du skal hjelpe videre. Vær klar over dine fordommer og møt mennesker med verdighet.

Psykiske helseplager er fortsatt tabubelagt.