Over 40.000 ukrainske flyktninger bosatt i Norge siden krigen startet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil bosette 38.000 flyktninger i år. Allerede har Norge tatt imot over 40.000 ukrainske flyktninger. På bildet er arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap).
Foto: Arbeiderpartiet
Over 14.000 flyktninger er bosatt i norske kommuner i første halvår av 2023. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil bosette 38.000 flyktninger i år.

– Det er flott å se at bosettingsviljen til kommunene fortsatt er så stor. Så lenge den brutale krigen pågår i Europa, skal vi fortsette å stille opp. Det gjør norske kommuner i aller høyeste grad, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

Viken og Vestland fylker har tatt imot flest flyktninger, med de store byene Oslo, Bergen og Stavanger som bosetter flest i antall.

Sett i forhold til folketall er det flere mindre kommuner som leder an. Hjartdal, Leirfjord, Rendalen og Nore og Uvdal har bosatt over 5 prosent av eget innbyggertall.

– De som bosetter ut over opprinnelig anmodning, mottar et ekstra tilskudd. Vi innfører en ordning med tilskudd til utleieboliger og utvider tilskuddet til norskopplæring til de som har behov, slik at kommunene klarer å opprettholde jobben som allerede gjøres, sier Persen.