Utdanningsetaten i Oslo vil fremdeles ikke ha Islamsk Råd til dialog om håndhilse-nekt


Foto: Mariel N. Sand Nwosu
Kan bli for mange å ha dialog med, sier Utdanningsetaten.

Da Utdanningsetaten i Oslo inviterte til et dialogmøte om den såkalte håndhilse-saken i sommer, sto ingen tros- eller livssynsorganisasjoner på invitasjonslisten. Både Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) ba derfor om å få bli med når møtet arrangeres i september.

Bakgrunn

Utdanningsetaten inviterte til et dialogmøte om Oslo skolenes arbeid med mangfold og inkludering, som skal holdes i september i år. Møtet kommer i kjølvannet av håndhilse-nekt-saken på Linderud skole, i tillegg til debatten som pågikk våren.

Organisasjonen mot Offentlig diskriminering (OMOD) er blant de som ikke var invitert, selv om de flere ganger har klagd inn diskriminering i lignende situasjoner for Likestillings-og diskrimineringsombudet.

–  For meg viser listen foreløpig at Utdanningsetaten mangler et nettverk, en kontaktflate og kunnskap om minoritetsorganisasjoner, og hvem som gjør hva.Vi har vunnet flere saker i nemnda når det gjelder religionsfrihet og saker om håndhilsning. Det er flere organisasjoner som burde og bør inviteres, og OMOD er en av dem, uttalte Akhenaton Oddvar de Leon, leder i OMOD i Utrop tidligere.

Kan ikke ha veldig mange aktører rundt bordet

«I løpet av sommeren er det mange aktører som har meldt sin interesse for å delta på møtet. Med dialogmøtet ønsker vi å oppnå god dialog mellom de som er til stede, noe som vil bli utfordrende med veldig mange aktører rundt bordet. Derfor velger vi å opprettholde møtet med de deltakerne som ble invitert i utgangspunktet», heter det i avslagsbrevet som de har sendt til STL. Avslaget var referert i Vårt Land.

De opplyser at de samtidig ønsker flere perspektiver inn i dette arbeidet, og vil på et senere tidspunkt ta initiativ til at STL kan komme med innspill.