De rødgrønne vil ha livssynsforlik – ber om å bli inkludert

 
Foto: Dagsavisen
De rødgrønne partiene vil være med på å utforme fremtidens livssynspolitikk og ønsker en bred samling på tvers av politiske skillelinjer.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad har ansvar for religionsfeltet i regjeringen og har varslet en helhetlig lov om finansiering av trossamfunn og stortingsmeldinger både om livssynspolitikk og Opplysningsvesenets fond før sommerferien.

Vårt Land skriver at de rødgrønne partiene ønsker at både veien og målet skal favne hele det politiske spekteret.

– Jeg håper den nye statsråden legger opp til en prosess som ­inkluderer bredden i partiene, sier Ap-nestleder Hadia Tajik. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er mulig å finne samlende – ikke splittende – løsninger.

– Tro går på tvers av alle partier, og det bør være et mål å finne løsninger som kan stå seg ved skiftende regjeringer. Enkelte punkter kan vi nok bli uenige om, men regjeringen bør søke samling om ­hovedlinjer, sier Vedum.

Også SV ønsker seg et resultat som kan oppnå tverrpolitisk oppslutning.

– Det er en fordel om utgangspunktet blir at vi skal bli enige på tvers av skillelinjer. Livssynsspørsmål rører ved dype spørsmål for mange av oss. Jeg håper og tror at Ropstad vil drøfte de kommende sakene med opposisjonen, sier SV-talsperson Freddy André Øvstegård.

(©NTB)