Det Norske Teatret med ny scene på Rommen

Teaterforestilling (Kasimir og Karolina) fra Det Norske Teater.
Foto: Erik Berg
Teatret fikk støtte fra departementet og gikk i samarbeid med Rommen Scene.

– Teatersjef Erik Ulfsby har i mange år etterlyst større mangfold ved teaterscenene. Samfunnet har i mange år endret seg markant uten at dette var tilstrekkelig tatt opp i repertoaret vårt, sier dramaturg Anders Hasmo ved Det Norske Teatret og legger til:

– Vi må få alle til å kjenne seg igjen i det som skjer på teaterscenen. Alle må oppleve at historiene deres blir fortalt av personer som ser og høres ut som de selv.

I slutten av januar åpnet Det Norske Teatret en ny filial i Groruddalen. Det Norske Teatret ble etablert i 1913, og spiller dramatikk på nynorsk og norsk talemål.

– Vi må få alle til å kjenne seg igjen i det som skjer på teaterscenen. Alle må oppleve at historiene deres blir fortalt av personer som ser og høres ut som de selv.

Hasmo forteller at Det Norske Teatret ble stiftet i en tid med sterke motkulturelle strømmer. Mange tilflyttere fra bygdene kjente seg ikke hjemme i teateret og avstanden til det borgerlige og danske talemålet var stor.

– Ser vi på situasjonen i dag, er det andre som kjenner på at de ikke hører naturlig hjemme i teateret. Dette ønsket Erik Ulfsby å endre da han tok over som sjef ved teateret. Han er opptatt av mangfoldet og har satt opp flere forestillinger som speiler dette, blant annet Jungelboka på Hovedscenen med Adil Khan, sier Hasmo og framhever:

– Det Norske Teatret har lenge hatt en visjon om mangfold. Denne visjonen har vi ønsket å virkeliggjøre gjennom satsninger på en egen skuespillerutdanning for mennesker med ikke-vestlig bakgrunn, og nå gjennom etableringen av Det Norske Teatret på Rommen scene.

Støtte fra departementet 

Det Norske Teatret har fått hjelp fra OBOS som er inne med totalt 750 000 kroner i støtte til prosjektet. Kulturdepartementet har bevilget rundt en halv million kroner og Oslo Kommune har gitt 250 000 kroner i støtte. Dahl forteller at Rommen Scene, som er et fantastisk kulturhus med all infrastruktur på plass, var en naturlig samarbeidspartner da teatret ønsket å etablere seg i bydelen.

– Hvorfor åpnet dere ny filial?

– Det er i teatrets egeninteresse å ta del i et samarbeid som gir oss nye impulser og måter å uttrykke oss på, som vi ellers vil gå glipp av. Dette gjør vi ikke av idealisme. Med mange fulle hus i Kristian IVs gate er etableringen på Rommen også et nødvendig logistisk grep og en enestående ny kunstnerisk og politisk sjanse for oss. Vi vil utvikle profilen ved scenen i tett samarbeid med de lokale kreftene i Groruddalen, sier dramaturgen.