Bærum vant integrerings- og bosetningsprisen 2018

Årets integrerings- og bosetningspris ble delt ut av integreringsminister Jan Tore Sanner (t.h.) under IMDis integreringskonferanse. Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog mottok prisen.
Foto: IMDi
Kommunen vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger.

Utdelingen av prisen skjedde under integreringskonferansen arrangert av  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) onsdag 13. februar.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog mottok prisen for Bærum.

– Vi blir så inspirert av dette, sa hun i sin takketale.

I IMDis begrunnelse fremheves kommunens prosjekt Globale Bærum, som er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet, frivillighet, sosialt entreprenørskap, NAV og kommune. Slik skal Bærum bidra til at 1000 innvandrere får jobb i løpet av de neste tre år.

Inspirere andre
Arbeidet og tiltakene som kommunen har opprettet når det gjelder bosetting og kvalifisering av flyktninger og innvandrere har overføringsverdi til andre kommuner.

– Vi håper mange kommuner lar seg inspirere av det gode arbeidet i Bærum kommune og prioriterer tett og forpliktende samarbeid med næringslivet og frivilligheten fremover. Det er ingenting som er viktigere for integreringen enn at vi lykkes med å få flere innvandrere i arbeid. Jeg vil takke Bærum kommune for å vise vei på dette området, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

FAKTA

Om prisen

Bosettings- og integreringsprisen (tidligere kun bosettingsprisen) ble opprettet og delt ut av IMDi for første gang under integreringskonferansen i Bergen i 2008. Prisen har siden den gangen blitt delt ut årlig. Ni andre kommuner har vunnet prisen tidligere: Vadsø, Levanger, Kristiansand, Kragerø, Molde, Hammerfest, Drammen, Grimstad og Trondheim. For første gang i år fikk befolkningen anledning til å medvirke til kåringen ved å stemme på sin favoritt.

(Kilde: imdi.no)