Nordisk råd vil ha tiltak mot tvangsekteskap

(Innenriks) Tvangsekteskap blir et tema når nordiske politikere samles i Oslo tirsdag, melder NTB.

Britt Hildeng (Ap) sier til NTB at hun vil ta opp spørsmålet i tirsdagens plenumsmøte. Blant forslagene hun vil ta opp er at ekteskap mellom kusine og fetter må søkes om særskilt, og må bare tillates ved dispensasjon.

Sosialdemokratene kom også med en lang rekke andre tiltak mot tvangsekteskap. Blant disse var at unge utenlandske kvinner som giftes bort til nordiske statsborgere, og som flykter til krisesentre og tar ut skilsmisse, øyeblikkelig gis nordisk statsborgerskap i tillegg til ny identitet.

Hildeng sier at det som er skjedd den siste tiden gjør forslagene fra de nordiske sosialdemokratene mer aktuelt enn noen gang.

Sosialdemokratene mener at det må vurderes om bestemmelsene om tvangsgifte i straffelover, barnelover, utlendingslover og annet lovverk bør samordnes i Norden.

Videre må de nordiske lands utenriksstasjoner få klare instrukser om å være restriktive med å innvilge oppholdstillatelse dersom det er tvil om at ekteskapet inngås frivillig fra den nordiske statsborgerens side.

Et annet forslag går ut på at den enkelte skal igjennom et obligatorisk intervju før potensiell ektefelle gis oppholdstillatelse.

I tillegg kommer anbefalinger om at informasjonen må styrkes og at blir mulig å få hjelp for kvinner og menn som blir truet til ekteskap.

– Myndighetene må drøfte ordningen med bortgifting med innvandrergrupper og organisasjoner og gjøre det klart at de nordiske land ikke aksepterer kvinneundertrykkelse i kulturens eller religionens navn, sier de nordiske sosialdemokratiske partiene til NTB.