TV og internett viktigere enn moskeer

0Shares

De fleste marokkanske muslimer ber helst alene og bruker heller TV, kassetter eller internett som kunnskapskilde om islam. Samtidig øker også kvinnenes status i religionen.

Magharebia.com har fått tilgang til en del av studien der tre forskere og flere feltarbeidere har intervjuet 1250 marokkanske muslimer.

I Akademisk Hjørne i Utrop skal vi på et senere tidspunkt se nærmere på kassettenes rolle i Egypt, der de er spesielt populære. I kampen for demokrati og menneskerettigheter blir de blant annet brukt for å kritisere den muslimske eliten.