Reklamerer for frivillig hjemsendelse

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) lanserer en reklamekampanje for tilbudet om frivillig retur til hjemlandet. Målet er å få informasjon om programmet ut til personer som enten har fått avslag på asylsøknad, eller av annen grunn oppholder seg ulovlig i landet.

Reklamekampanjen er en videreføring fra i fjor. Det er i første omgang en plakatkampanje i Oslo, Lillestrøm og Drammen fra 5. til 19. januar.

– Det var en økning i antall personer som søkte om hjemsendelse via hjemreiseprogrammet (VARP) i fjor, men om dette er fordi reklamekampanjen var vellykket, eller om det har med en generell økning i antall asylsøkere fra 2007 til 2008 å gjøre, er usikkert, sier Roar Hansen, informasjonssjef ved Politiets utlendingsenhet (PU).

Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) var det mer enn dobbelt så mange asylsøkere i 2008 som i 2007 med en oppgang fra 6528 til 14431. Hele 1123 personer søkte hjemreise via VARP i 2008 mot 839 året før.

Gratis hjemreise

VARP er en tjeneste som blir tilbudt av Internasjonal organisasjon for migrasjon, Utledningsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet.

Ordningen startet i 2002 og tilbyr assistanse til flyktninger og asylsøkere som ikke får innvilget opphold i Norge. Assistansen som blir tilbudt er gratis for søkeren og inkluderer informasjon og rådgivning om frivillig retur, hjelp til å skaffe reisedokumenter, planlegging av hjemreisen, transport i Norge, flybillett til hjemlandet og transport i hjemlandet. I tillegg er det mulig å få assistanse på flyplassen ved avgang, i transitt og ved ankomst, samt begrenset oppfølging i hjemlandet.

–  De som har fått avslag på en asylsøknad eller som av en eller annen grunn oppholder seg ulovlig i landet, kan søke, opplyser Viktoriya Savchuk Myran, i IOM.

Bedre enn tvang
Myran fremhever noen av fordelene ved å delta i programmet:

– Dette er en sivil reise. Politiet har ikke noe med saken å gjøre å de som reiser, gjør det som passasjerer med vanlige rutefly.  

I motsetning til ved en tvangshjemsendelse, trenger ikke myndighetene å bli varslet.

– Det er også gratis. Ved tvangshjemsendelse må den reisende betale tilbake reisekostnaden til den norske stat. Den som ikke betaler kan risikere ikke å få lov til å komme tilbake til Norge ved en senere anledning, enten det er på ferie eller med ny søknad om oppholds- eller arbeidstillatelse.

Roar Hansen ved Oslo Politidistrikt anslår at en tvangshjemsendelse koster cirka 30.000 kroner. VARP har kontakter med lavprisflyselskaper som gir dem billige priser. Dessuten slipper de å betale for politieskorte.