Venstre anklager utlendingsnemnda

0Shares

Utlendingsnemnda som ble opprettet i 2001 for å sikre åpenhet, innsyn og like rettigheter for asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Det er disse prinsippene Venstre nå mener blir krenket.

Venstre spesifiserer flere eksempler på den uakseptable virksomheten til UNE.

• 90 % av alle klager forelegges ikke nemndsmedlemmene.

• Informasjonen til asylsøkerne og deres advokater er for liten.

• Utlendingsloven ser ut til å bli behandlet ulikt.

Venstre refererer til to ulike saker som kan belyse problemene:

Louis Darren, en nigerianer som ble utsendt i den syvende mars i år, uten å ha med utreisedokumenter, illustrerer saken. Darren ble sendt ut mens kona og datteren ble igjen i Norge.  Han fikk nektet innreise til Norge i 5 år. Grunnen var brudd på utlendingsloven, fordi han hadde jobbet noen måneder uten å ha arbeidstillatelse.

Den amerikanske fotballspilleren Ramiro Corrales, ble i 2006 utvist fra landet på grunn av at han spilte en hel sesong uten arbeidstillatelse. Nå er han tilbake i Norge og skal spille fotball for Brann i 2007.

Hva var forskjellen på de to sakene, spør Venstres landsstyre?

Det er et spørsmål om hvorfor  Darren er forvist til Lagos i Nigeria uten å vite når han får se datteren igjen. Forskjellen på de to personene, som har begått så å si samme ”lovbrudd”, er at Corrales har fått opphevet sitt utvisningsvedtak og dermed fått behandlet en ny søknad om arbeids- og oppholdstillatelse. Fordi han anses som ”nødvendig for Branns virksomhet”. Venstre skriver i sin uttalelse at dette er meget betenkelig.