Får ikke adoptere fattige barn

0Shares

Norske myndigheter mener barnevernet i landet er for dårlig, skriver Vårt Land.
– Det er et tankekors at de fattigste landene ikke er adoptivland, erkjenner Kjetil Lehland, seniorrådgiver i Adopsjonsforum.

Han viser til at de fleste adopsjonslandene kan karakteriseres som mellomfattige.
Problemet henger sammen med at de fattigste landene ikke har ressurser til barnevern, noe som blir påkrevd i en adopsjonsprosess.

Dette gjelder blant annet Haiti og Vietnam