Bekymret for fastende barn

0Shares

– Når lærere ser at elevene lider under fasten må skolen kontakte foreldrene og be dem la barna spise, og heller få øve seg på å faste i helgene. Får de lite gjennomslag for dette, må de varsle barnevernet, sier Knut Haanes, nestleder hos barneombudet til Dagsavisen.

Haanes mener at hvis fasten praktiseres på en skånsom måte av fornuftige foreldre kan ramadan være en positiv faktor for barna, men mener at det også finnes foreldre som ikke makter denne avveiningen.

Skolebarn helt ned til første klasse går uten mat og vann fra soloppgang til solnedgang i fire uker under fastemåneden ramadan.

 Rektor bekymret
– Vi ser at enkelte elever lider i fastetiden. I løpet av årets ramadan har jeg selv ringt hjem til foreldre ved 5-6 anledninger fordi barna er blitt syke av å faste, sier assisterende rektor Rune Ek ved Jordal skole til Dagsavisen. Om lag 50-100 av skolens 150 muslimske elever faster.

– Vi forstår at en del av elevene ønsker å faste for å vise mamma og pappa at de begynner å bli store. Men vi har hatt elever som har lagt seg over skolepulten med kvalme og hodepine på grunn av at de verken har spist eller drukket, sier Ek.

Rektor Karin Eger på Gamlebyen skole, har valgt en litt annen tilnærming.

– Allerede på det første foreldremøtet anbefaler vi at foreldrene lar barna faste i helgene hvis de har lyst til det. Ungene har åpenbart ikke godt av å gå hele skoledagen uten mat, sier Eger.

Oppfordrer til gradvis faste
Styremedlem i Islamsk Råd Norge, Aanes Rauf oppfordrer foreldre til å veilede barna for å starte med gradvis faste tidlig.

Han understreker at det viktige er at foreldre husker at faste ikke skal være tvang.

– Det skal være en opplæringsprosess hvor foreldrene må legge ting til rette slik at barna vil like å faste. Det er også viktig at foreldrene forteller sine barn at de skal avbryte fasten hvis de føler seg slitne, eller syke. Ramadan er en høytid hvor man ikke skal slite, og fasten skal være bra for helsa.

Rauf ber foreldrene kontrollere hvordan barna har det på skolen.

– Jeg vil oppfordre lærere som ser elever lide på grunn av faste om å si fra til foreldrene, og at fasten da straks skal avbrytes, sier Rauf til Dagsavisen.