– Politiets rutiner for pågripelser må innskjerpes

0Shares

Det skriver tre politikere som sitter i justiskomiteen på Stortinget i en kronikk i Dagbladet.

“Politiet blir fra tid til annen satt i situasjoner der maktbruk er nødvendig. Dette har politiet ikke bare rett til, men også noen ganger plikt til. Vi må være trygge på at politiet ikke bruker mer makt enn påkrevd, og at metodene som brukes ikke innebærer unødig risiko. Å sikre en saklig og grundig etterforskning av politiet der det er mistanke om at overtramp blir begått, er viktig. Men det er ikke tilstrekkelig.

Det viktigste må være at rutiner og metoder blir endret dersom de ikke fungerer godt nok. Selv om Spesialenheten henlegger en sak, betyr det ikke at framgangsmåten som er benyttet automatisk er akseptabel eller uproblematisk. Obiora-saken og Aconcha-Kohn-saken har derfor, uavhengig av straffespørsmålet, vist at politiets rutiner for pågripelser må innskjerpes,” skriver Anne Marit Bjørnflaten
(A), Olav Gunnar Ballo (SV) og Ola Borten Moe (SP). Alle tre er i Justiskomiteen på Stortinget.