Diskrimineringens mange former: forskning – politikk – praksis

0Shares
  • Bidrar ny forskning til nye og fruktbare måter å forholde seg til anti-diskrimineringsarbeid på?
  • I hvilken grad arbeider politikere, forvaltning og interesseorganisasjonene i forhold til ulike diskrimineringsgrunnlag samtidig?
  • Er nye metoder, tiltak og arbeidsmåter i utvikling, eller trengs det mer kunnskap om flerdimensjonalt samspill og sterkere fokus på sammenhenger?

Dagsseminar 27. november 2007

Program, lokale og påmelding:

Informasjon om program og innledere.

Seminaert foregår i Auditorium på Oslo kongressenter, Folkets hus med adresse Youngsgt. 11 ved Youngtorget.
Mer informasjon om lokalet.

Deltakeravgift er kroner 200,-. Studentpris kroner 100,-. Lunsj er inkludert i prisen.
Send påmelding til hanne@kilden.forskningsradet.no.

Frist for påmelding: 9. november 2007. Påmelding er bindende fra denne dato.

Arrangører:

  • Forskningsprogrammet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring i Norges forskningråd (Kjønnsforskningsprogrammet)
  • Forskningsprogrammet Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER)
  • Likestillings-og diskrimineringsombudet
  • KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning

Kontakt:

Send en e-post til Hanne Størset på hanne@kilden.forskningsradet.no eller ring 22 03 80 85.

Påfølgende arrangement:
Rasisme og diskriminering – nasjonale og internasjonale perspektiver

Onsdag 28. november 2007 arrangerer Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) en heldagskonferanse om rasisme og diskriminering på Oslo kongressenter Folkets hus. Det er separate påmeldinger til de to dagsarrangementene. Informasjon om AIDs arrangement på regjeringen.no.

Dette seminaret finner også sted på Oslo Kongressenter Folkets Hus.
Mer informasjon på www.kilden.forskningsradet.no.
Påmelding til [email protected].