-Kutt statsstøtten til Islamsk Råd Norge

0Shares

– Staten må gå inn og kutte støtten. Man kan ikke mene sånne ting med norske skattepenger. Jeg kan ikke være med på å finansiere en organisasjon med ultrareligiøse tanker. Selvsagt skal man kutte støtten, sier Payan til iOslo.no.

Lederen for Islamsk Råd, Senaid Kobilica, sier at han ikke ønsker å uttale seg om homofili. Journalist Bjørn Lecomte i iOslo har stilt IRN følgende spørsmål:

*Tar Islamsk Råd avstand fra dødsstraff for homofile – uansett hvor i verden dette skjer og uansett teologisk begrunnelse?
*Mener Islamsk Råd at ungdom som oppfatter seg som homofile kan helbredes med medikamenter eller psykiatrisk rådgivning?
*Anbefaler Islamsk Råd slik terapi?
*Bør ungdom som oppfatter seg som homofile gifte seg med en person av motsatt kjønn?
*Kan straff eller utestengelse forsvares dersom en homofil person ikke er i stand til eller villig til å forandre sin seksuelle legning?

-Jeg beklager, men vi vil ikke si noe om homofilisaken inntil videre, har Kobilica svart.

Payan mener Norge må være knallharde i møtet med holdninger som ødelegger for integrering av muslimer i Norge:

– Det er naturlig å sammenligne Islamsk Råd med prestestyret i Iran, når de lar være å svare på disse spørsmålene. Prestestyret tyr jo også til stillhet, avslutter SV-politikeren.

At lederen for en organisasjon som selv mener de representerer 60.000 muslimer, ikke kan ta avstand fra drap på homofile og tvangsekteskap for samme gruppe, synes Homonettverket i Arbeiderpartiets leder, Håkon Haugli, er svært alvorlig.

– Trossamfunn som ikke tar avstand fra grove menneskerettighetsbrudd, bør ikke få statsstøtte. Det må stilles krav, sier han til iOslo.no.

Ber om fatwaråd
Islamsk Råd Norge har bedt det europeiske rådet for fatwa om hjelp til å avgjøre hvilke holdninger norske muslimer skal ha til homofile.

– I Islamsk Råd Norge har vi nå igangsatt en prosess hvor vi diskuterer problemstillinger knyttet til homofili. Det viktigste referansepunktet for oss er vårt europeiske råd for fatwa, og vi ber nå rådet om å hjelpe oss å avklare disse vanskelige spørsmålene, sier leder for Islamsk Råd Norge, Senaid Kobilica til Dagsavisen.

På direkte spørsmål fra Dagsavisen om han er for eller imot bruk av dødsstraff for homofile svarer Kobilica at han som muslim i Norge reagerer på å bli konfrontert med en slik problemstilling.

– Som muslimer i Norge har vi alltid, og vil fortsette, å respektere norsk lov. Vi er forpliktet, ifølge islam, å respektere loven i det landet vi befinner oss i, og det gjør vi fullt ut, sier Kobilica som håper det europeiske fatwarådet vil bidra til at muslimer i Europa kan få en enhetlig holdning i forhold til homofili.

Konfrontasjon nytter
– Jeg tror ikke Islamsk råd hadde gått til dette skrittet hvis de ikke hadde blitt konfrontert knallhardt etter Asghar Alis unnvikende svar på Humanismens hus den 7. november. Dette viser at konfrontasjon skaper bevegelse i riktig retning, sier hun til Fri Tanke.

Azmeh Rasmussen understreker at hun aldri har forventet at Islamsk råd skulle legge seg flat og endre grunnleggende islamsk teologi over natta.

– Poenget er å starte en liberaliseringsprosess. Det går sakte. Man endrer ikke verdensreligioner over natta. Men det er viktig å hele tiden presse på slik at utviklingen går i riktig retning. Det kan man også gjøre med konfrontasjon, sier hun.