Flere innvandrere på krisesenter i Bodø

2008 startet for krisesenteret i Bodø med en tydelig økning i antall personer som opplever vold i familien. Kvinner og barn med minoritetsbakgrunn som havner på krisesenter har også økt de to første måneder i år i forhold til tidligere perioder, skriver Avisa Norland.

Det bekymrer Wanja Sæther, leder for krisesenteret i Bodø, som tar imot kvinner og barn fra de ni kommunene i Salten-regionen.


Kulturelle vanskeligheter
– Det dreier seg ikke nødvendigvis om mer vold. Men vi har fått bedre innsyn og mer kontakt med denne delen av befolkningen med innvandrerbakgrunn i Salten, sier Sæther til Utrop.

I 2006 var 44 personer i kontakt med krisesenteret i Bodø, 16 av dem hadde minoritetsbakgrunn (hvorav 4 voksne og 12 barn). Så langt i år har 26 personer hatt kontakt med krisesenteret, 17 av dem med innvandrerbakgrunn.

– Dette reflekterer en del kulturelle problemstillinger. Noen finner det vanskelig å tilpasse seg til sin nye virkelighet i Norge. Mens andre mangler kunnskap om sine muligheter og rettigheter i Norge, sier Sæther.