Har ikke råd til flere flyktninger

0Shares

IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har anmodet Rygge kommune om å ta imot flyktninger neste år. Kommunen har fått beskjed av statlige myndigheter om å bosette 15 flyktninger i 2009, men sier kommunekassen nå er bunnskrapt. Rådmannen ber likevel kommunestyret å avslå, med trang økonomi som begrunnelse, skriver Moss Avis.

Utgiftene i forbindelse med etablering av mottakstjeneste, blant annet, overskrider de tilskuddene som staten yter til dette arbeidet. Og det har en økonomisk presset kommune som Rygge ikke råd til, sier rådmannen.

Hit men ikke lenger: Rygge kommune sier budsjettet ikke rekker til å ta imot 30 nye flyktninger til neste år.

Feil informasjon?

Opprinnelig skal det mellom kommunen og IMDI ha blitt inngått for årene 2008-2010 om bosetting av 30 personer i perioden, med familiegjenforente i tillegg. Nå mener kommunen seg feilinformert. Planen var at Rygge skulle ta imot inntil 30 flyktninger i løpet av de tre årene vel å merke hvis en annen statlig integreringsinstans som UDI (Utlendingsdirektoratet) kunne inngå skriftlig avtale om å dekke alle kommunens utgifter.

– Så langt er det ikke inngått noen slik avtale, og det er derfor ikke mulig for kommunen å gjennomføre et slikt tiltak, sier kommunalsjef Oddvar Arnesen til Moss Avis.