Innvandrere redder kommune-Norge

0Shares

Hvert år flytter 4-5 prosent av befolkningen over kommunegrenser i Norge. Blant kommunene er det langt flere tapere enn vinnere når regnskapet for innenlandske flyttinger gjøres opp.

De fleste kommunene med positiv innenlands nettoinnflytting ligger innenfor en avstand på 100 km fra Oslo. På Vestlandet og i Nord-Norge var det også stort sett flere som flyttet fra enn til. Unntakene er kommunene rundt Stavanger, Bergen og Ålesund, som hadde innflyttingsoverskudd. Stavanger hadde negativ innenlands nettoinnflytting for tredje år på rad, Bergen andre år på rad og Ålesund for første gang siden 2004, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Til tross for negativ innenlands flyttebalanse, er det mange kommuner som ”reddes” av innvandringer og dermed alt i alt ender opp med positive flyttetall.

I 2007 var det 151 kommuner som både hadde positiv flyttebalanse i forhold til resten av landet og netto innvandring fra utlandet. Blant disse er lavlandskommunene på Østlandet og kystkommunene nedover til Kristiansand, samt Trondheim og kommunene rundt Stavanger og Bergen.

117 kommuner hadde negativ innenlands flyttebalanse, men hadde innvandring fra utlandet som mer enn kompenserte for det innenlandske flyttetapet. Dette er for det meste utkantkommuner i Sør-Norge. Men her finner vi også en del store og/eller regionalt viktige kommuner som Bærum, Asker, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø, Tromsø og Alta.

For 150 av kommunene var innvandringen ikke stor nok til å dekke opp det innenlandske flyttetapet. Det meste av landet nord for Trondheimsfjorden, samt store deler av fjell- og fjordstrøkene i Sør-Norge, var i denne kategorien.

Noen få kommuner, 13 i tallet, tapte innbyggere både til resten av landet og til utlandet.