– Frp misforstår integrering

0Shares

Listhaug har vært aktiv i debatten som har kommet i kjølvannet av den seneste tids voldtektssaker, hvor anklagede skal være av “flerkulturell bakgrunn”. Nylig uttalte hun til p4.no at “somaliere har kvinnefiendtlige holdninger og at overfallene viser at det har blitt ført en fullstendig feilslått integreringspolitikk overfor denne gruppen”.

Tar grundig feil
Samad Rah, norsk-iraner som er politisk nestleder i AUF Akershus, kan ikke akkurat si seg enig i Listhaugs og Frps syn på saken.

– Kvinnefiendtlige holdninger gjelder mange menn, også mange med etnisk norsk bakgrunn. Jeg synes det er skuffende at Frp tror at integrering er en ensidig og ikke en gjensidig prosess. Og det er nettopp dette som gjør at integreringen ikke virker. Jeg mener dette er å skjære alle over én kam, for når hver gang en pedofil blir tatt så kan man ikke anklage de fleste menn for pedofili.

Han mener Lishaugs utspill vil skape enda mer splittelse:

– Slike utspill er en fare for integreringen og vi må bli flinkere til å fokusere først og fremst på de likhetene mellom såkalte ”oss” og ”de” for å lykkes i integreringen. Og integrering gjelder ikke bare flerkulturelle nordmenn men alle mennesker som faller utenfor samfunnets fellesskap sirkel. Dette er visst noe Frp har ikke fått med seg ennå.

Gjelder ikke alle
Listhaug på sin side presiserer overfor Utrops lesere at hun ikke ønsker å gi et inntrykk at hun mener hele det norsksomaliske miljøet er kvinnefiendtlig, selv om hun også mener slike holdninger er et stort problem i etniske minoritetsmiljøer.

– Jeg tror ikke alle somaliere er kvinnefiendtlige, men det er åpenbart at deler av miljøet er det. Kvinner behandles på en uakseptabel måte, ikke bare i deler av det somaliske miljøet men også i deler av andre innvandrermiljøer.

Hvilke tiltak foreslår du?

– For å nevne noe: personer som ikke har et ekstremt kvinnesyn ta et oppgjør med personene som ødelegger omdømmet til en hel gruppe mennesker. Overfor somalierne er det ekstremt viktig at kravene blir innskjerpet til at de skal komme i jobb. For å motta offentlige ytelser bør de inn i språkopplæring og jobbtrening. Foreldre fører videre holdninger til sine barn som er uakseptable, og da kan vi ikke
bare fokusere på å integrere barna, men også foreldrene.


Kvinnefiendtlige holdninger? Ja, i følge Listhaug og Frp.

Er du ikke bekymret for at denne typen utspill som du her kommer med kan føre til stigmatisering av en hel gruppe?

– Vel, at flere i miljøet har slike holdninger, at de utmerker seg på voldtekts-statistikkene, at bare en av tre er i jobb er med på å stigmatisere en hel gruppe, og det er derfor noe må gjøres. Likevel synes jeg somaliere må slutte å bare skylde på samfunnet. Her krever vi økt innsats fra dem selv for å lykkes med integreringen og få bukt med stigmatiseringen som dessverre også rammer alle de som er hardtarbeidende og velintegrerte samfunnsborgere, sier Listhaug.  

Veldig stigmatiserende å si slikt, sier AUF-politiker og norsk-iraner Samad Rah.

– Foreldre må ta tak i situasjonen
Samad vil heller ha fokus på disiplin og foreldrekontroll. Og sier helt klart at noen minoritetsforeldre burde kunne ta økt ansvar når det gjelder barnas og ungdommenes oppvekst.

– Når personer med under myndighetsalder begår slike handlinger så ville jeg først og fremst anklage foreldrene for dårlig disiplin og deretter skylde på systemet. Fordi barn og unge slipper ofte billig unna hjemme dersom de truer foreldrene med barnevernet. Foreldrene bør vise mer ansvar for unges aktiviteter og dersom umyndige begår kriminelle handlinger, så dreier det seg om foreldres svikt i barnas oppdragelse, avrunder han.