Farah påvirket av hasj

I dommen mot mannen som slo ned Ali Farah i Sofienbergparken kommer det fram at Farah var påvirket av hasj da slaget falt. Retten har ikke tillagt hasjbruken vekt i dommen, noe professor Helge Waal slutter seg til overfor Utrop.

I dommen slås det fast at Farah hadde hasj i blodet den sjebnesvangre dagen for nesten et år siden. Retten mener imidlertid at dette ikke kan sies å ha påvirket oppførselen til Farah, slik at det hadde vært grunn til å endre på dommen mot 23-åringen som slo ned Farah, og som 18. juni ble idømt ett år og fem måneders fengsel, samt et seksifret beløp i oppreisning og erstatning.

Helge Waal er professor i psykiatri og senterleder ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Til Utrop sier han at det ikke er noen kjent sammenheng mellom hasjpåvirkning og aggressivitet.

– Det er mer vanlig at de som røyker cannabis blir rolige. De blir langsommere i reaksjonene, og fremstår som fredeligere enn andre. Store festivaler og konserter har ofte lav forekomst av voldsbruk. Jeg reagerer dessuten sterkt på at pressen skal trekke frem eventuelle funn hos offeret, sier han.

Waal forteller at det ikke er noen kjent sammenheng mellom ufrivillig urinering og hasjbruk, verken på den ene eller andre måten. Ambulansesjåførene reagerte den gangen de etterlot Farah i Sofienbergparken på Farahs urinering, og hevdet senere at de trodde han var ruset.

– All rusmiddelbruk gir konsekvenser for atferd, men jeg har ikke sett noe forløpet i denne saken som gjør det rimelig å tilskrive dette til hans eventuelle cannabisbruk. Det blir dessuten hårreisende dersom eventuell cannabisbruk skulle være begrunnelse for ikke å hjelpe noen, sier Waal.