Klager Romerikes Blad til PFU

0Shares

Organisasjonen mener at Romerikets blad har brutt Vær varsom plakatens § 4.3 som lyder slik: “Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase,
nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold
når dette er saken uvedkommende.”

– Vi mener disse utsagnene hver for seg, og spesielt sett i sammenheng,
er klare uttrykk for rasisme, og bryter dermed med plakatens § 4.3, skriver Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme i brevet til PFU.

– Videre kan ytringsfriheten ikke påberopes som en absolutt frihet, den må veies opp imot minoriteters vern mot rasistisk hets. §4.3 i Vær varsom plakaten underbygger nettopp dette, på samme måte som ytringsfriheten finner sine begrensninger både i FNs konvensjon om menneskerettighetene og i norsk lovverk som str.l §135a (“rasismeparagrafen”), skriver organisasjonen videre.

Ansvarlig redaktør Thor Woje i Romerikes Blad sa til Nettavisen torsdag at avisen har en løpende diskusjon på hva som er greit og hva som ikke er greit. Han ville imidlertid ikke kommentere overfor Nettavisen om utsagnene i lørdagens utgave faller i den ene eller den andre kategorien.

– Hva er din kommentar til at dere nå er meldt inn for PFU?

– Jeg har ingen annen kommentar enn at vi får se på klagen når den kommer, og deretter behandle den på normal måte, sier han til Nettavisen.

Her er hele klagen:

Pressens faglige utvalg

Klage på brudd på Vær varsom plakatens § 4.3

SOS Rasisme klager med dette Romerikes Blad, ved ansvarlig redaktør Thor Woje, inn for PFU. Bakgrunnen er flere rasistiske utsagn satt på trykk i avisens lørdagsutgave, 23. august 2008 (vedlegg 1).

*Klagegrunnlaget*
Det er på side 37, i avisens humorside “Vorspiel”, at vi finner følgende utsagn fra redaksjonen:

1. «Hvor på gamle Ahus bør det bli asylmottak? På psykiatrisk, der er dem jo vant til å håndtere gærninger.»

2. «Ser atte utlendinger med hiv automatisk blir hivi ut av landet. Kanskje en idé å lure på mullaen ei nigeriahore eller to?»

3. «Ja, om sommeren er vi alle somaliere; vi liker å hvile.»

Vi mener disse utsagnene hver for seg, og spesielt sett i sammenheng, er klare uttrykk for rasisme, og bryter dermed med plakatens § 4.3.: “Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.”

*Om redaktørens forsvar*
I intervju med nettmagasinet Utrop (vedlegg 2) setter redaktør Thor Woje fram følgende forsvar av uttalelsene: “I «Vorspiel» spøker vi om alle og alt i vårt samfunn, og innvandrere må også kunne bli inkludert i dette” At utsagnene er satt fram som humor er etter vårt syn ingen holdbar unnskyldning. Tvert imot har “folkelig” rasistisk humor, slik som “negervitser”, bidratt til å styrke og legitimere et rasistisk syn på minoriteter.

Videre kan ytringsfriheten ikke påberopes som en absolutt frihet, den må veies opp imot minoriteters vern mot rasistisk hets. §4.3 i Vær varsom plakaten underbygger nettopp dette, på samme måte som ytringsfriheten finner sine begrensninger både i FNs konvensjon om menneskerettighetene og i norsk lovverk som str.l §135a (“rasismeparagrafen”)

Alt dette bør være kjent for Thor Woje. Som tidligere leder for Pressens Faglige Utvalg bør han i større grad enn andre være kjent med hvilke etiske retningslinjer pressen skal forholde seg til.

*Et gjennomgående problem*
Som det framgår av artikkelen i Utrop er det ikke bare på humorsiden “Vorspiel” det forekommer rasistiske innlegg. SOS Rasisme har ved flere anledninger tidligere påpekt ovenfor redaktør og andre redaksjonsmedlemmer at spalten “Klar melding” inneholder et stort antall rasistiske sms-innlegg fra leserne (vedlegg 3).

I artikkelen i Utrop problematiserer redaktør Woje dette på følgende måte: “Vi i Romerikes Blad støtter ikke rasistiske innlegg, men vi har i enkelte spalter stor takhøyde for ytringer, også provoserende ytringer som noen åpenbart oppfatter som rasistiske” Han er altså klar over at avisen trykker ytringer som oppfattes rasistiske, selv om avisen “ikke støtter” disse”. Dette tegner et bilde av en avis som har et uavklart forhold til §4.3 i plakaten og det grunnleggende prinsippet om at hensynet til de som rammes av hets må gå foran “retten til å hetse”.

På denne bakrunn mener vi at Romerikes Blad må dømmes for brudd på Vær varsom plakaten.

Med vennlig hilsen
Trond Thorbjørnsen
Leder