Inviteres til Ramadan-spising

Under Ramadanfestivalen vil et titalls muslimske familier invitere byens beboere hjem til middag, skriver Rogalands Avis.

– Her skal 40 familier åpne opp sine hjem og invitere nordmenn på et iftar-måltid som finner sted etter solnedgang, sier Petter Gilsvik, daglig leder i Internasjonalt Hus, foreningen som har tatt initiativet til festivalen.

5. september og blir festivalen offisielt åpnet av ordfører Leif Johan Sevland.  Internasjonalt Hus vil at arrangementet skal være et ledd i bekjempelse av fordommer og uvitenhet.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra nordmenn som er kritiske til muslimer og islam. Samtidig uttrykker det muslimske miljøet at de er utrygge i forhold til det norske samfunnet. Her er det viktig å komme sammen for å bli bedre kjent, påpeker Gisvik.