Flerkulturelt/Internasjonalt Hus!

0Shares

Oslo er ikke bare Norges største by , men er også den norske byen med
størst andel innbyggere fra forskjellige deler av verden – hele 25%!

Mange vakre ord har blitt sagt og løfter gitt om et flerkulturelt samfunn – ikke minst i år, Mangfoldsåret 2008, om tilrettelegging for et inkluderende Norge, om å gi muligheter til utvikling av internasjonale møteplasser.

Likevel, er Oslo slått av både Bergen og Stavanger når det gjelder opprettelsen av et Flerkulturelt/Internasjonalt Hus. Hvorfor?

– Hvordan skal vi gå frem for å realisere et Flerkulturelt/Internasjonalt
Hus?
– Hvor skal den ligge?
– Hva skal den brukes til?
Konsert/foredrags/festsal?
Øvings/kontorlokaler?
Bibliotek/lesesal/kurs og seminarlokal?
Kafé?

Innledere:

Knut Even Lindsjørn, leder av kultur og utdanningskomité, Oslo Bystyret

 

Akhenaton Oddvar de Leon, leder av Rådet for Innvandrer organisasjoner

 

Majoran Vivekananthan, grunnlegger og daglig leder av flerkulturell avis Utrop

 

Diskusjon og korte politiske appeller fra AP, Rødt og SV

 

Vi oppfordrer alle å ta med litt mat og kulturinnslag til felles

flerkulturell/internasjonal koldtbord!

 

Arrangør: Sosialistisk Verdenskafé, Oslo SVs gruppe for etnisk likestilling

Sted: 
NB! Nytt lokale!
hos Rådet for Innvandrerorganisasjoners møteplass, Olafiagangen 5, 0188 Oslo
v/Grønland T-bane stasjon, Vaterlandsbro utgang, ved siden av postkontoret!
www.gulesider.no/kart/map.c?id=c_Z0HLU60N&imgt=