Kraftig fall i falske mindreårige asylsøkere

0Shares

Tallene viser en sterk reduksjon i antall EMA som er overårige fra 2007 til første tertial 2008. I første kvartal 2008 ble det behandlet 121 EMA-saker, hvorav 21 av dem viste seg å være over 18 år, skriver Stine Münter i et brev til UDI. Prosentandelen for 2007 for EMA over 18 år var på 43 %.

Samme praksis
Praksisen når det gjelder aldersundersøkelse av EMAer den samme som ifjor, forteller Camilla Abrahamsen, som er EMA-koordinator i UDI. Abrahamsen sier videre at tallet på overårge EMAer nå er kommet opp i 27 %.

– Tallet på 27 % har vi fått fra enheten for statistikk og analyse. Det betyr ikke at alle jukser. Den største andelen EMAer er mellom 16-18 år. Hittil i år har kun 17 % av EMAene oppgitt at de er under 15 år. Saksbehandlingen tar 7 – 8 måneder, og i mellomtiden har endel EMAer blitt voksne. At fjorårets tall på overårige EMAer var på 43 % kan blant annet skyldes et etterslep av gamle saker, sier Abrahamsen til Utrop.