Høyre i tvil om Stoltenbergs nye asylpolitikk

0Shares

Stoltenbergs forslag kom i forbindelse med de 13 punktene regjeringen lanserte for noen uker siden, og er ment å gjøre det vanskeligere å søke familiegjenforening med personer som har fått opphold i landet på humanitært grunnlag.

I 2002 ble 3804 personer gjenforent med innvandrere som har fått oppholdstillatelse i Norge. I 2003 var antallet 836. Årsaken til den store nedgangen i familiegjenforeninger var nye regler som ble innført 1. mai 2003. De slo fast at de som hadde oppholdstillatelse på humanitært grunnlag måtte være i stand til å forsørge familiemedlemmene før de kunne få opphold. Stoltenbergs forslag betyr en ytterligere innstramming.

Innvandringspolitisk talsperson for Høyre, Kari Lise Holmberg, ønsker ikke på nåværende tidspunkt å ta stilling til Stoltenbergs krav om utdanning og arbeidserfaring for å få familiegjenforening.

– Vi vil vente med å kommentere saken. Men det vi kan si er at det viktigste for oss er at vedkommende er i stand til å kunne forsørge familien. At vedkommende har høy nok inntekt er viktigere enn hvor mange år personen har bodd i Norge, sier Holmberg til Utrop.

Utrop har tidligere skrevet om at Høyres partileder Erna Solberg i sin tid som minister førte en streng innvandringpolitikk og gikk inn for skjerpede underholdskrav for personer med opphold på humanitært grunnlag. Hun argumenterte imidlertid mot en 21-års aldersgrense for familiegjenforening.

– En 21-årsgrense vil være lett å sno seg unna, og ikke hjelpe i kampen mot tvangsekteskap, sa Solberg den gangen.

Men heller ikke hun vil ta et klart standpunkt for eller mot statsministerens forslag. Da Utrop kontaktet henne fikk vi som svar at hun ikke ville kommentere saken.