Rasisme og diskriminering i sosialt arbeid – hvordan skape likeverd i praksis?

0Shares

Samfunnet er endret siden de første sosionomene ble utdannet på DIASOS i 1968. Det er i dag et større mangfold av etniske grupper, av levesett, trosretninger og familiemønstre. Dette mangfoldet er kanskje ikke så stort som i andre vestlige samfunn, men like fullt er det en større forskjellighet i Norge i dag enn for 40 år siden. Grupper og enkeltpersoner opplever diskriminering og rasisme.

På dette seminaret ønsker vi å sette et kritisk søkelys på hvordan faget sosialt arbeid utøves. Hvordan møter udanninger og praksis ulikhet og mangfold? På hvilken måte kan utdanningene og sosialarbeidere bidra til likeverd og utjevning av forskjeller i praksis?

Påmelding