– Politikerne gjør sjelden noe for taterne

0Shares

– Norske politikere har stått som ansvarlige mens mange overgrep mot taterne opp gjennom årene har skjedd. Men det er som regel bare etter press fra oss at det gjøres noe, sier styreleder i Taternes landsforening Holger Gustavsen til Utrop.

Gustavsen var klar over at flere statsråder var invitert til høringen som skal ta for seg offisiell politikk overfor tatere, men han visste ikke at alle hadde takket nei. På høringen vil det også bli diskutert hva som kan gjøres for å rette opp tidligere overgrep mot tatere, ifølge Klassekampen.

– Så sent som i 1989 skjedde det overgrep, minner Gustavsen om. – Men det er ennå ikke satt ned noe granskningsutvalg. Ingen har ennå oversikt over hvem overgriperne var.

Det generelle inntrykket til Gustavsen er at det går veldig sent med å få satt i gang tiltak, og at lite skjer på initiativ fra politikerne. Han peker på at taterne den dag i dag ikke har noe tilbud om morsmålsundervisning.

Martin Fredheim, kommunikasjonsrådgiver i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet, er uenig i at regjeringen viser manglende engasjement i saken.

– Grunnen til at verken minister Dag Terje Andersen eller statssekretær Raimo Valle, som har ansvar for minoritetssaker, deltar, er at de er i Finland under høringen, sier han.

Fredheim viser til at flere fra den aktuelle fagavdelingen i departementet skal delta på høringen.

– Dette er en interessant og viktig høring for regjeringen, og ledelsen i departementet jobber overfor andre ansvarlige departementeter, som Justisdepartementet, for å få til en representasjon fra politisk hold, sier han.

Styreleder i Taternes landsforening, Holger Gustavsen, sier at andre tateraktivister er enige med ham i inntrykket av at myndighetene gjør lite, og at forandring må presses fram. Arkivfoto: Henrik Kreilisheim.