Asylmottak- en akseptert del av mangfoldet i Levanger

0Shares
Midt i sentrum

Leira statlige asylmottak ble opprettet i 1990. Mottaket er plassert sentralt i kommunen. Ordføreren mener dette var positivt for integreringen av mottaket i nærmiljøet.
 

Han forteller at det i begynnelsen var motstand mot asylmottaket, men at det var stor politisk og administrativ velvilje til å gjennomføre det.

 
Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsker seg flere kommuner som driver asylmottak.
– Det beste rådet jeg kan gi kommuner som vurderer å starte mottak er å kjøre en involverende prosess med hele lokalsamfunnet i forkant. Det gir mulighet til å fokuserer både på de utfordringene og mulighetene dette medfører, sier Svarva.

Viktig arbeidsplass

I dag er det 33 personer som arbeider på Leira mottak. 
– Dette er viktige arbeidsplasser for kommunen. I tillegg har det økonomiske tilskuddet fra staten til vertskommuner økt. Det har gjort at vi får dekket utgiftene til helsetjenester, barnevern, tolketjenester og administrasjon, understreker ordføreren.  Nærbutikkene har fått flere kunder, og den lokale barneskolen profilerer seg som en flerkulturell skole.

Høy kompetanse

– Mottaket har i dag mer kompetanse og erfaring enn ved oppstart. Som kommunal driver er det et godt grunnlag for samarbeid mellom andre deler av det offentlige og private.
 
Levanger er en av 15 kommuner som driver asylmottak, og har blitt trukket frem som et eksempel til etterfølgelse ved konferansen “Kommunekonferanse om mottak og bosetting”.
 
Det var Kommunenes Sentralforbund (KS) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet som sto bak konferansen. Formålet var å diskutere hvordan staten, KS og kommunene i felleskap kan løse utfordringene økningen i asylankomstene i 2008 fører med seg.
 
Per 9. mars er det 110 asylmottak i drift i Norge. Asylmottakene drives av private, organisasjoner eller kommuner på oppdrag fra UDI.