100 nye transittplasser for enslige mindreårige asylsøkere

0Shares
UDI har også fått inn tilbud om 40 transittplasser for enslige mindreårige på Husebyvangen i Hurdal kommune, og 30 plasser på Biri i Gjøvik kommune. Forhandlingene i denne utlysningsrunden er ikke avsluttet og tilbudene er fortsatt under vurdering.
 
Tilpasset tilbud
Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge som kommer til Norge for å søke asyl uten foreldre eller andre foresatte. UDI har ansvaret for de som er mellom 15 og 18 år, mens barnevernet har ansvaret for de under 15.
 
De enslige mindreårige bor i egne mottak eller på egne avdelinger tilpasset denne gruppens alder og særskilte behov. Mottak og avdelinger for enslige mindreårige har flere ansatte enn ordinære mottak og drives etter egne faglige retningslinjer.
 
Behov for flere plasser
– Det er fortsatt mange enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge, og det er et prekært behov for enda flere transittplasser for denne gruppen, sier assisterende direktør for UDIs region- og mottaksavdeling, Per Engan-Skei.
 
Han forteller at det jobbes hardt med å etablere flere transittplasser for enslige mindreårige asylsøkere. – Vi håper at utlysningene vil bringe inn tilbud om flere plasser for enslige mindreårige i østlandsområdet, sier han.
 
UDI lyser ut 250 transittplasser for enslige mindreårige asylsøkere, med frist 24. mars. Det har også blitt lyst ut 90 ordinære plasser for enslige mindreårige asylsøkere i UDIs region Vest, Midt, og Nord, i tillegg til 150 plasser i region Indre Østland, Oslo, og Sør. Begge utlysningene har frist 3. april.