Gratis retur til hjemlandet

0Shares

De som returnerer frivillig, får
bistand fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).
Organisasjonen gir informasjon om forholdene i hjemlandet, arbeider
med koordinering av reisen og hjelper til med å skaffe
flybilletter. Retur med IOM er gratis, og siden organisasjonen åpnet
sitt kontor i Norge har over 5 700 personer returnert frivillig,
melder UDI.

For personer fra Irak og Afghanistan
finnes det egne returprogram med økonomisk støtte for
reetablering i hjemlandet.

Tvangsretur

Politiets utlendingsenhet (PU) har ansvar for å gjennomføre
tvangsreturer, uttransportere personer til andre europeiske land som
har ansvar for behandling av deres asylsøknad og
uttransportere personer som har fått vedtak om utvisning. I
2008 returnerte PU 2 891 personer.