Mer norskopplæring til de med høyest utdanning?

– Mottaksklasser er de mest flerspråklige klasserommene som finnes, siden elevene gjerne behersker ett eller flere språk i tillegg til sitt eget morsmål.
Foto: Arkiv
Mange flyktninger i Norge med høyere utdanning sliter med å få seg jobb fordi de snakker dårlig norsk. Det ønsker Høyres bystyrekandidater i henholdsvis Oslo og Bergen å gjøre noe med, skriver nrk.no.
0Shares

Utdanningen i seg selv viser seg ikke å være nok for å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Språkbarrieren kan være et stort hinder for å få ta i bruk utdanningen sin i Norge, påpeker Oslo-kandidat Eirik Lae Solberg.

Dersom Høyre går seirende ut av landets kommunevalg, vil Solberg og Harald Victor Hove gi mer norskopplæring til de høyt utdannede flyktningene.

Må kunne avansert norsk

– De som har høyere utdanning har behov for å bruke ganske avansert norsk i arbeidssituasjonen sin, og derfor trenger de mer norskopplæring, sier Solberg til nrk.no.

Solberg og Hove mener flyktninger med høy utdanning bør opp på et høyere nivå. I dag må flyktningene selv betale om de vil videre til neste nivå av språkforståelse, etter at grunnopplæringen med 600 obligatoriske norsktimer er gjennomført.

Solberg sier at  kostnadene ved at kommunen i stedet tar regningen grovt anslått vi ligge på 30 millioner kroner i Oslo og 10 milioner i Bergen. Dette vi lønne seg på lang sikt, mener han.

Usikker på hva Høyre mener

– Gevinsten for det offentlige ved at flyktningene kommer i arbeid er over tid minst ti ganger så høy, om man kun ser på skatteinntektene, sier han til nrk.no.

Tone Tellevik Dahl, Arbeiderpartiets byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, sier til nrk.no at hun er “litt usikker” på hva Høyre egentlig mener.

– De har allerede integreringsministeren, i tillegg til en stortingsgruppe som stemmer ned Aps forslag om mer språktrening, sier hun. – Vi er for mer språktrening for flyktninger, men ser gjerne at Høyre i Oslo og Bergen i stedet tar dette opp med sin egen statsråd, sier Dahl.

Les mer på nrk.no om hvilke tiltak de to bystyrekandidatene vil iverksette hvis de går seirende ut av valgkampen og om hvordan to høyt utdannede flyktninger sliter med å få seg jobb i Norge https://www.nrk.no/norge/hoyre-vil-gi-mer-norskopplaering-til-innvandrerne-med-hoyest-utdanning-1.14638854?fbclid=IwAR0eF3nBrPot140YN3ENJN2xFaKC-yAsfuuO9hLjNyizmnaOLo0vKVgxr1s