– Ungdommene provoserte med vilje

Etter 22. juli har fokuset på beredskap økt sterkt. På bildet: En politibetjent holder en rose i en markering i Oslo 25. juli 2011

Politiets Fellesforbund går hardt ut mot at politiet blir fremstilt som provokatør da de rykket ut til melding om bråk da en ungdomsgjeng hadde samlet seg på Bogerud i Oslo mandag.

Bolstad mener også at den manglende respekten for politiet i enkelte miljøer er et resultat av den prekære ressurssituasjonen i politiet.

– Når man får slike holdninger har det gått for langt. Noe av årsaken til dette problemet er ressurssituasjonen i etaten, og at politiet i langt mindre grad enn tidligere er proaktive og tilstede i disse miljøene, slik de var tidligere. Med de ressursene vi har i dag har politiet stort sett anledning til å dukke opp når noe har skjedd, og da er det allerede en hissig tone. Da er det vanskelig å opparbeide seg gode relasjoner i miljøene, påpeker Bolstad.

Han mener det er nødvendig å stoppe utviklingen nå, og understreker at det ikke kun er politiets oppgave.