Flerkulturell møteplass i fare

Åpen Barnehage er et tilbud i Røyken kommune der hjemmeværende foreldre kan komme med barna sine inntil fem timer om dagen tre dager i uka. Tjue prosent av familene som benytter seg av tilbudet har flerkulturell bakgrunn og barnehagen er dermed en kulturell møteplass både for barn og voksne. Nå står tilbudet i fare for å måtte legges ned, skriver Røyken og Hurums Avis.

– Det er et fint tilbud og et bra alternativ til fulldags barnehage, sier Egil Borlaug til Røyken og Hurums Avis. Hun har brukt tilbudet i over ett år sammen med datteren Maria. De kan komme og gå akkurat som de vil, og betaler tjue kroner per dag.

Trenger nye lokaler
Barnehagen holdt tidligere til i det røde huset ved rådhuset i kommunen. Dette ble “revet” ved en kontrollert nedbrenning i januar, og siden rett før jul har barnehagen holdt til i midlertidige lokaler.

– Dette er veldig fine innelokaler og lekeplassen er like ved, sier Borlaug.

Egentlig ville han gjerne blitt værende i disse lokalene, men før sommeren må de ut. Og nye lokaler har de ikke lykkes å få tak i.

Enhetsleder Elin Evensen er bekymret.

– Vi må flytte ut innen utgangen av juni, og nå haster det med å finne nye lokaler, sier hun.

Viktig møteplass
Flere av foreldrene er tydelig bekymret over at barnehagetilbudet kanskje må legges ned dersom de ikke greier å finne nye lokaler.

– Dette er et altfor godt tilbud til å bli nedlagt. Det er også veldig fint for foreldrene å kunne treffes på denne måten, sier Shamsa Farman.

– De som jobber her er kvalifiserte og veldig flinke folk, sier Borlaug.

Han deler også Farmans syn på at barnehagen er en viktig sosial møteplass både for barna og foreldrene.

Prioritert tilbud

Rådgiver for barnehage i Røyken kommune, Bente Ingjerd Nilsen, sier de har undersøkt flere mulige lokaler, men ingen har vært tilfredsstillende.

– Det jobbes hardt for å få ting på plass før oppstart til høsten, sier Nilsen.

– Tilbudet er en viktig nettverksbygger for nyinnflyttede i kommunen, uansett nasjonal bakgrunn, presiserer Nilsen.

“Drop-in” barnehage
Åpen Barnehage er et sted der hjemmeværende foreldre kan komme med sine barn inntil fire-fem timer om dagen tre dager i uka, og en voksen må være der sammen med barnet.

– Vi har 48 familier som er brukere, og 20 prosent av dem har flerkulturell bakgrunn, forteller pedagogisk leder Ingunn Bergem. Barnehagen har tre ansatte som deler en og en halv stilling, og to av dem er utdannede førskolelærere.