Ministre gratulerer Utrop med femårsjubileum

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andresen, barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell gratulerer Utrop med femårsjubileet.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andresen gratulerer Utrop

Utrop fyller fem år. I de årene har avisen bidratt til at innvandrere og deres barn setter saker på dagsorden. Norge har fått flere stemmer inn i samfunnsdebatten.

I Norge skal alle ha de samme rettighetene, pliktene og mulighetene til å utvikle seg og til å utnytte sine evner. Det skal være lett å komme innenfor og vanskelig å falle utenfor. For å oppnå det er vi nødt til å ta debatter rundt viktige – og vanskelige – spørsmål knyttet til hva som skal være våre felles verdier, og hva slags mangfold vi ønsker. I disse debattene har folk med innvandrerbakgrunn gått fra å være en gruppe som blir snakket om, til selv å komme til orde. Vi har fått mange nye og tydelige stemmer i offentligheten, og det trenger vi.

Journalister, lesere og andre bidragsytere til Utrop: Gratulerer med dagen!

Kultur- og kirkeminister Trond Giske gratulerer Utrop

Utrop har etablert seg som en tydelig stemme i den norske offentligheten – og er en av våre viktigste stemmer i den flerkulturelle debatten. En opplagsøkning på over 60 prosent midt i finanskrisen tyder på at Utrop har fylt et hull i det norske medielandskapet. Dette er noe folk vil ha.

Norge er og blir et multikulturelt og multietnisk samfunn. Dersom minoritetene skal kunne delta aktivt og på like vilkår i norsk samfunnsliv, er det viktig at mediene gjenspeiler dette mangfoldet. Utrop fyller rollen som en nyanserende stemme og et alternativt perspektiv i det tradisjonelle mediebildet. 

Jeg ønsker Utrop hjertelig til lykke med femårsjubileet!  

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt gratulerer Utrop

Gratulerer med dagen! Utrop leverer flerkulturelle nyheter som engasjerer mange. Hver utgave inneholder unike reportasjer jeg ikke finner i andre medier. Jeg finner også innlegg fra ungdom som går opp nye stier og debatter som åpner for nye tanker. Utrop fyller en viktig rolle med å gi nye og viktige stemmer en plass. Jeg ønsker dere lykke til videre!

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell gratulerer Utrop

Det er ei glede å få vere blant gratulantane når Utrop no fyller fem år. Den opplagsauken avisa har hatt, viser at vi treng eit slikt blad. Det er fleire grunnar til det. Som viktige suksessfaktorar vil eg peike på at de har journalistar med ulik bakgrunn, og at Utrop tek opp varierte og interessante tema.

Det norske samfunnet har mange utfordringar når det gjeld inkludering. Ei av dei største er korleis vi klarer å skape ein skule som møter og inkluderer elevar med ulik bakgrunn. Når Utrop debatterer slike spørsmål, skaper det engasjement og debatt som mange ønskjer å ta del i.

Gratulerer med dei første fem åra og lukke til i arbeidet framover!