Sterk vekst i antall innvandrere

Antall innvandrere i landet vil øke sterkt i årene framover.

Det er cirka 420 000 innvandrere her i landet. Men ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå kan det øke til 2,6 millioner i 2060. Dette vil utgjøre mellom 20 og 31 prosent av folkemengden i 2060.

– Dette betyr at så mye som en tredel av befolkningen kan bestå av innvandrere om 50 år, sier forskeren Helge Brunborg i SSB til P4.