SU krever respekt for flyktningbarna

Dag Terje Andersen foreslår å tvangsreturnere enslige mindreårige asylsøkere mot at Norge bygger mottak for flyktningbarna i opprinnelseslandet deres. Sosialistisk Ungdom reagerer med vantro og krever at Ap begynner å møte barn og unge med respekt.

– Da regjeringen lanserte dette som et mulig innstramningstiltak i høst trodde vi det var en spøk, eller et tafatt forsøk på symbolpolitikk, sier leder for Sosialistisk Ungdom (SU) Mali Steiro Tronsmoen.

SU hadde ikke trodd at regjeringen ville gå inn for det ungdomspartiet mener er et veldig brutalt tiltak.

– Arbeiderpartiet viser igjen at de bruker barn og ungdom som skyteskive i politikken. Det er smakløst, sier Tronsmoen.

Bryter med barnekonvensjonen
Dag Terje Andersen trekker fram at Nederland har benyttet seg av slike ordninger siden 2001.

– Det statsråden ikke nevner er at Nederland har møtt krass kritikk for praksisen, sier Tronsmoen.

Bare få år etter at tiltaket ble lansert i Nederland kom Human Rights Watch med en rapport som slår fast at de nye tiltakene bryter med internasjonale barnerettigheter.

Sendes tilbake til krigssoner


Barna  vil bli sendt hjem til krigsherjede land som Somalia, Afghanistan og Irak.

– Dag Terje Andersen latterliggjør seg selv og regjeringen når han påstår at han kan ivareta barnas beste ved å sende dem til mottakssentre i et land hvor norske soldater er med på å ta livet av lokalbefolkningen, sier Tronsmoen.

Hun peker på at tre afghanske menn, som ble returnert fra Norge tidligere i år, ble angrepet av en mobb i Kabul fordi de hadde vestlige klær, På grunnlag av dette stiller Tronsmoen spørsmål ved sikkerheten til ungdommene som kan bli sendt tilbake og mener at Arbeiderpartiet ikke anerkjenner det ansvaret Norge har.

– Det er svært alvorlig at Arbeiderpartiet nå går til angrep på de barna som har det aller vanskeligst  og at partiet ikke vil tar innover seg erfaringer som viser at tiltaket har ført til brudd på internasjonale barnerettigheter, avslutter Tronsmoen.