Sykepleien tilbyr mer likeverdige vilkår

En ny undersøkelse viser at mannlige sykepleiere med minoritetsbakgrunn blir i yrket lengre enn etnisk norske menn, skriver forskning.no. Forskerstipendiat Hilse Karlsen mener dette kan tyde på at vilkårene er mer likeverdige i sykepleien, enn i for eksempel ingeniøryrket.
Hilde Karlsen, stipendiat ved Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo (HiO) mener at dette kan bety at sykepleieryrket tilbyr minoritetsmenn mer likeverdige vilkår enn mange andre yrker.

Studien er en del av Karlsens doktorgradsavhandling som tar for seg menn i kjønnsutypiske yrker.

– Jeg har sammenlignet etnisk norske menn med mannlige førstegenerasjons ikke-vestlige innvandrere. I tillegg sammenligner jeg etnisk norske menn med etnisk norske kvinner for å få et større sammenligningsgrunnlag, sier Karlsen til forskning.no.

Hun er overrasket over at forskjellen mellom etnisk norske menn og menn med minoritetsbakgrunn er så stor.

Etnisk norske menn slutter tidligere

I undersøkelsen fant Karlsen at etniske norske menn ofte går fra sykepleien, til andre og bedre betalte jobber.

– Det er kanskje derfor de forlater yrket, sier Karlsen til forskning.no

Menn med minoritetsbakgrunn blir derimot værende i jobben som sykepleier. Derfor bedrer de mulighetene for å oppnå lederposisjoner i yrket.

Kulturforskjeller

Karlsen mener at det kan være flere grunner til at minoritetsmenn blir i sykepleieryrket.

– Kanskje de tenker at de vil ha vanskeligheter med å få andre jobber, og at de vil møte diskriminering utenfor yrket og derfor lar være å søke seg ut av sykepleien, sier hun til forskning.no

Hun peker også på at menn med minoritetsbakgrunn også kan ha forsøkt å få andre jobber, men at forskjellen kan skyldes at de ikke lykkes i like stor grad som etnisk norske menn.

– En annen grunn kan være at de blir i yrket rett og slett fordi de liker seg der, mener hun.

Mange etnisk norske menn ser sykepleieryrket i konflikt med sin maskulinitet. Karlsen mener at det er mulig at dette er annerledes i andre kulturer.

Tjener mindre som ingeniører
Karlsen sammenligner sykepleieryrket, men ingeniøryrket.

– I ingeniøryrket ser vi det motsatte av i sykepleieryrket. Her tjener menn med minoritetsbakgrunn mindre enn etnisk norske menn, og har sjeldnere lederstillinger, sier Karlsen til forskning.no.

I følge henne viser tidligere forskning at menn med minoritetsbakgrunn i naturvitenskapelige yrker oftere er overkvalifiserte enn menn med minoritetsbakgrunn som arbeider i helserelaterte yrker.

Studien viser at sykepleieryrket ser ut til å tilby menn med minoritetsbakgrunn mer likeverdige vilkår enn det ingeniøryrket gjør.