Vil øke minoritetenes valgdeltagelse

0Shares

14,6 prosent av de som har stemmerett til Stortingsvalget 14. september har flerkulturell bakgrunn, viser kommunale tall. Nå har flere nærradiostasjoner fått opptil 50.000 kroner til valginformasjon av Kommunal-og regionaldepartementet for å få opp valgdeltagelsen hos disse.

Radio Latinamerika er en av mediekanalene som har engasjert seg for at flere innvandrere skal stemme. Stasjonen vil bruke midlene til å lage valgkampanje på flere språk, blant annet på spansk, samisk, engelsk og portugisisk. Ansvarlig redaktør Hans Dahle sier det er svært viktig at en stadig større nde av disse 14,6 prosentene engasjerer seg.

– Vi som har minoritetsbakgrunn har nå sjansen til å påvirke og avgjøre hvordan Norges skal styres fremover. Jeg synes dette er en sjanse som må benyttes. Vi kan ikke melde oss ut av politikken. Temaer som arbeidsplasser, skoler og økonomi angår oss alle.

Han mener minoritetsvelgere bør vise ekstra ansvar med å engasjere seg.

– Veldig mange av oss kommer jo fra land hvor det ikke har vært lov å stemme eller hvor de politiske rettighetene har vært sterkt begrenset.Skal oppfordre til større valgdeltagelse blant flerkulturelle: Hans Dahle og Radio Latinamerika. Foto: Claudio Castello.

Kurerer grums

Redaktør i Uniforum, og tidligere NRK-journalist Martin Toft er positiv til at folk med flerkulturell bakgrunn engasjere seg mer politisk. Ifølge Toft er rasistisk og diskriminerende tankegods i offisiell norsk politikk intet nytt fenomen.

– Her i Norge kan vi se en rød tråd fra tiden helt siden den opprinnelige grunnloven stengte ute jøder og jesuitter frem til 1850, og frem til nådagens retorikk i for eksempel innvandringsdebatten. Tiltak som overnevnte hjelper til å motvirke slike holdninger og bidrar til økt politisk inkluering i praksis.