Frp støtter Saera Khans innvandrings-forslag

I halvannet Ã¥r har Per-Willy Amundsen (35) vært innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Det er ikke akkurat noen kremjobb. Heller ikke Amundsen hadde ønsket seg jobben, da han ble hÃ¥ndplukket av Carl I Hagen.NÃ¥ er spørsmÃ¥let: Har FrP blitt mildere i innvandringspolitikken med Per-Willy Amundsen? lead forsidebilde U07 2008: FOTO: Goeun Bae. Kanadisk integrering: Ser til Kanada: Leder i Antirasistisk Senter mener Norge kan ha mye å tjene på en mer inkluderende politikk overfor minoritetene, slik Kanada har hatt stor suksess med. FOTO: Wikipedia commoms. Portrettet: Per-Willy Amundsen: Frps Per-Willy Amundsen har som hovedmål med sitt alternative lovforslag å begrense innvandringen
Foto: Kamran Karimi
Saera Khans( Ap) forslag med strengere krav til familiegjenforening blant andre, får full støtte fra Frp.
0Shares

Etter fire år på Stortinget, slutter Saera Khan idag. Den siste dagen på Stortinget brukte hun til å lansere syv innvandring- og integeringsforslag, som hun mener Jens Stoltenberg bør få gjennomslag i de pågående Soria Moria 2-forhandlingene, skriver Dagbladet. Alderskrav for familiegjenforening og forbedret norskopplæring for innvandrere, er et av de forslagene Khan foreslår.

– Vil være hjelpsomme

Forslaget får både ros og støttet av Per Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i Frp,

– Dette forteller om en politiker som tør å tenke bredere enn det politisk korrekte i Arbeiderpartiet. Jeg håper hun kommer tilbake om fire år, sier Amundsen.

– Vil vil være hjelpsomme og konstruktive. Jeg liker særlig forlaget om å sette aldersgrense for familiegjenforening, slik Ap også gikk inn for i forrige periode. Dessverre ble de stoppet av SV, sier Amundsen til Dagbladet.

Ikke enig i alt

Frp går mot Khans forslag om å gratis kjernetid i barnehager for treåringer, men støtter intensjonen bak kravet om å avvikle kontantstøtten.

– Det er et problem at for mange av mottakerne er innvandrerkvinner som ikke integreres i det norske samfunnet. Men vi ønsker heller mer målrettede tiltak, blant annet vurderer vi å forbeholde kontantstøtte for foreldre med norsk statsborgerskap, sier Amundsen.

Under valgkampen foreslo Høyre å bedre norskopplæringen for, særlig med tanke på innvandrerkvinner, slik at de kan gå inn i yrker i helse- og omsorgssektoren. Dersom Ap slutter seg til Khans forslag er det et klart flertall i Stortinget.

Saera Khans viktigste krav

• Kontantstøtten må avvikles
umiddelbart.

• Gratis kjernetid i barnehage også for treåringer.
Obligatoriske foreldremøter i skolen, og leksehjelp på dagtid.

• Full
gjennomgang av familiegjenforenings- politikken for å bekjempe tvangsekteskap.

– Innvandrerungdom blir brukt som visumslaver av foreldrene sine. Det er
gjort mye bra, men det trengs en skikkelig gjennomgang av politikken, og vi må
vurdere om det skal innføres alderskrav ved familiegjenforening. Det har gitt
gode effekter i Danmark, sier Khan.

• Hente erfaringer fra Canada,
Nederland, USA, Belgia og Danmark.

– Innvandrerbarn opplever mye vold
i hjem og i menigheter. Det må løses. Vi må kopiere integreringstiltak som
fungerer godt i disse landene, sier Khan som også vil trappe opp kampen mot
omskjæring av jenter.

• Bedre kvalitet på norskopplæringen.