– Tvangspreget fornorskingspolitikk

0Shares

– Reaksjonene er både skremmende og interessante. Skremmende fordi evnen til å lytte og reflektere synes å ha blitt borte i debatten om innvandring, mangfold og integrering. Interessant på en mørk måte fordi hendelsen bekrefter at tvangspreget fornorskingspolitikk har inntatt, og dominerer, nesten hele det politiske landskapet. Avvisningen av Vivekananthans synspunkter var så massiv og kontant at det vil gå tid før noen våger å si noe liknende igjen. Opposisjonen i minoritetsbefolkningen har fått beskjed om sin plass i de norske geleddene, het det i følge lederen.

– Selv om noen ennå bruker ordet integrering, er realiteten at kravet nå er assimilering og innordning i norsk kultur. Troen på mangfoldets verdi er utryddet. Det er kanskje ikke rasisme, men det er uten tvil skammelig, heter det videre.