– Norge har tradisjon for assimilering

Det er forbudt å heise det samiske flagget på kommunens flaggstenger i Oslo.
Assimilering betyr «å gjøre lik», og innebærer at minoriteter skal gi avkall på egen kultur, for etter hvert å bli så lik den befolkningen som har bodd noe lenger i området at de ikke kan skilles ut som egen gruppe. I Norge har en slik etnosentrisk holdning lange tradisjoner.
0Shares

Det skriver Reza Rezaee, medlem av bydelsutvalget i bydel Sagene i et innlegg i Klassekampen søndag.

– Myndighetene arbeidet aktivt for at samene skulle glemme sin historie og bli fornorsket. Samene ble tvunget til bare å snakke norsk ved samiske skoler. Dessverre forsvant mye av den samiske arven på denne måten, selv om i de siste årene har klart å vinne mye tilbake. Samene har gjennom en utrettelig kamp fått samisk anerkjent som offisielt språk, og de har fått etablert en form for autonomi, skriver Rezaee.

Som et eksempel nevner han forbudet mot samisk flagg kommunens flaggstenger på 17.mai.

– Dessverre ønsker ikke Frp og Høyre, med støtte fra Rune Gerhardsen, å inkludere samene i den største samekommunen i landet. Argumentet er: Norge er én nasjon, ett land og ett flagg – dagen er norsk og samiske flagg har ikke noe å gjøre på offisielle steder, skriver han.

– En nasjon består av både mangfold og enhet, forskjell og fellesskap. Den kan verken bygge på  rein universalisme eller relativistisk flerkulturalisme. Men en nasjon må romme så store forskjeller som noen finner ønskelig, brynt mot den grad av fellesskap og likeartethet som er nødvendig, heter det videre i innlegget.