Innvandrere mer integrert i Asker og Bærum

I Asker og Bærum klarer Ikke-vestlige innvandrere seg bedre enn sine landsmenn i andre kommuner, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.
Foto: Flickr.com
En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå viser høy sysselsetting, lang botid og stor grad av økonomisk selvhjulpenhet blant innvandrere i Asker og Bærum.

Rapporten undersøker befolkningssammensetning, levekår og
deltagelse i arbeidslivet blant innvandrere fra 17 ulike land bosatt
i 61 norske kommuner.

Det går bra med innvandrere i Asker og Bærum, understreker
forsker Kristin Henriksen i SSB, skriver budstikka.no.

Klarer seg bedre
Enkelte innvandrergrupper i Asker og
Bærum, som somaliere og irakere, gjør det betydelig bedre på
arbeidsmarkedet enn sine landsmenn i andre kommuner. Samlet for Asker
og Bærum er drøyt halvparten av den somaliske befolkningen mellom
25 og 54 år i arbeid. Det er over 10 prosent høyere enn for alle
somaliere i Norge sett under ett.

Samtidig viser tallene at irakere i Bærum er registrert med 9
prosent ledige, det er knapt halvparten så stor andel som for resten
av landet.

Også andre innvandrergrupper i disse kommuner gjør det bra. I
Bærum er for eksempel 82 prosent av alle innvandrere fra
Bosnia-Hercegovina mellom 24 og 54 år i arbeid. Tilsvarende tall for
Asker er hele 89 prosent. Det er nesten 20 prosent høyere enn landet
sett under ett og også fem prosent høyere enn for hele den norske
befolkningen sett under ett.