Takknemlig for støtten etter terrorangrepet

Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap var blant fremmøtte. Hamid Farooq, imam ved ICC takker ham for deltakelsen.

Dagen etter angrepet på Al Noor-moskeen i Bærum møtte naboer, politikere og organisasjoner opp for å støtte muslimene etter terrorangrepet. Over to hundre personer markerte sin avsky. Statsråd Trine Skei Grande var der, det samme var Oslos ordfører Marianne Borgen, lederen av Oslo Ap, Oslo politidistrikt og mange flere. Samarbeidsrådet for tros- og livssynsspørsmål var initiativtakere til denne markeringen som imamen synes var “hjerterørende”.

Godt samhold i Norge

Morgenen etter terrorangrepet.

– Dette viser det gode samholdet vi har i Norge, sier Farooq. – Vi stiller opp for hverandre for å vise at alle skal ha det trygt og godt i samfunnet vårt, uavhengig av tro og bakgrunn. Slik bør det alltid være.

Imamen mener likevel det er behov for en holdningsendring hvor mangfold blir verdsatt og ikke sett på som en trussel:
– Myndighetene må på banen og utføre konkrete tiltak for å bekjempe hatretorikk og hatkriminalitet. Vi trenger en handlingsplan mot islamofobi og muslimhat.

Hva tror du kan være årsaken til at folk blir tiltrukket av ekstreme miljøer?

Kulturminister Trine Skei Grande møtte opp for å vise sin sympati.

– ICC har alltid hatt dialog og kunnskap som ledesnor. Vi må styrke dialogarbeidet vårt ytterligere. Vi vil oppfordre alle muslimske organisasjoner og moskeer til å være engasjert i lokalsamfunnet, i dialogarbeid og for å bygge broer. Det kan for eksempel gjøres via en åpen moskédag hvor vi inviterer andre trossamfunn, politikere og organisasjoner på besøk for å bli kjent. Eller man kan jobbe mot felles utfordringer i bydelene. Langsiktig arbeid på grasrotnivå må til for å skape et raust og tolerant samfunn.

Hvorfor oppstår et slikt hat som vi så under angrepet, tror du?
– All forskning viser jo at utenforskap er en sterk faktor som bidrar til hvilken som helst form for ekstremisme. Men også mangel på kunnskap fra riktige kilder. Vi ser at internett har et hav av farlige sider hvor destruktive ideologier og konspirasjoner på sitt verste kan lede mennesker til å utføre terror. Da gjerne inspirert av andre som tidligere har hatt “heltestatus” i sine kretser. Vi så jo at terroristen var inspirert av New Zealand-terroristen. Er man sårbar og får presentert en ideologi som nører oppunder hat, er som sagt veien mye kortere, sier Farooq.

Hamid Farooq er imam ved Islam Cultural Centre Norway (ICC)
Foto : ICC

Hamid Farooq kom til Norge i 2013 og har en åtte år lang utdannelse som imam bak seg. Farooq har også doktorgrad i islamsk teologi. Gjennom dialog og informasjon veileder han muslimer i hvordan religion og kultur kan tilpasses det norske samfunnet. Han jobber også med forebygging av negativ sosial kontroll, ære og skamkultur, utenforskap og rasisme.