UDI kritiseres for uttalelser

Både Trond Thorbjørnsen, leder i SOS rasisme, styreleder Eirik Roen og prosjektleder Magne Richardsen i Skeiv verden tar sterk avstand fra uttalelsen til Hanne Jemdal, UDIs avdelingsdirektør for asylsaker
Foto: sos.JPG. Kristian Mendoza
To homofile irakiske asylsøkere har fått avslag fra UDI og skal etter planen sendes ut sto det å lese på nrk.no i oktober i år. Flere talsmenn og organisasjoner kommer nå med skarp kritikk av UDIs ordvalg og menneskesyn i begrunnelsen for avslaget til homofile på flukt.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

Ifølge en rapport fra Human Rights Watch (HRW) har flere hundre
homofile menn blitt drept i Irak hittil i år. Rapporten beskriver
særdeles grove overgrep mot homofile i Irak. Helsepersonell
forteller blant annet om menn som får limt sammen endetarmen og
deretter blir tvunget til å drikke avføringsmiddel.

UDI sier at de følger situasjonen i Irak nøye og er kjent med rapporten.


Saker vi får til behandling blir grundig vurdert og alle får en
individuell behandling. De som risikerer forfølgelse og overgrep blir
ikke sendt tilbake til Irak, sier Hanne Jemdal, avdelingsdirektør for
asylsaker i UDI til NRK.

Hun understreker samtidig at å få
oppholdstillatelse i Norge kun fordi man ikke kan leve ut sin homofile
legning i hjemlandet, ikke kan tas for gitt.

Reaksjoner fra flere hold

Jemdal
sa til NRK at homofile og heterofile må innrette seg etter de
sosiokulturelle forhold i det landet de kommer fra. Det er særlig denne
uttalelsen som har vakt sterke reaksjoner fra ulike hold.


Dette utsagnet er skremmende. Jeg reagerer særlig sterkt på at det er
de homofile selv som får skylden for at de forfølges. På 1930-tallet
fikk jødene skylden for at de ble forfulgt i naziregimet – “Som vi vet,
liker ikke jøder å jobbe,” kan man lese i et av avslagene fra den
norske stat, sier Trond Thorbjørnsen, leder i SOS rasisme.

Eirik
Roen, styreleder i Skeiv verden sier at slike uttalelser som Hanne
Jemdal kommer med, avspeiler holdninger som hører hjemme på 1950-tallet
her i Norge.

– Jeg får lyst til å spørre rett ut, hva i all
verden er det UDI holder på med? Man kan ikke velge bort det å være
homofil. Avdelingsdirektøren hevder at
UDI ønsker å bygge på sine egne opplysninger i denne saken istedenfor å
legge til grunn rapporten fra Human Right Watch (HRW), som er anerkjent
av FN. Det får meg til å lure jeg på hva de vet som HRW ikke vet?

Tvangsekteskap

I
2008 fikk Skeiv verden økonomisk støtte fra Inkluderings -og
Mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å bekjempe tvangsekteskap blant
homofile innvandrere.

– Det er svært få som er åpent homofile.
Familien krever heterofilt ekteskap, det er obligatorisk. For et
homofilt menneske blir derfor ethvert ekteskap i realiteten et
tvangsekteskap, sier Magne Richardsen, prosjektleder i Skeiv verden.

Må innrette seg etter normene
På spørsmål om denne saken svarer kommunikasjonsrådgiver Kari Anne Kvarving i UDI som følger:


I vurderingen av asylsøknaden ser UDI på om søkeren vil opptre i
henhold til de sosiokulturelle rammene som eksisterer i Irak. UDI mener
at søkeren til en viss grad må innordne seg de sosiokulturelle rammene
som eksisterer i Irak.        
Hvorvidt søkeren gjør det, vil være
avhengig av i hvilken utstrekning søkeren tidligere har levd ut sin
seksuelle legning i hjemlandet, hvordan søkeren har levd under
oppholdet i Norge, og hvordan søkeren ser for seg at han vil leve ved
en retur til Irak.

Sosial begrensning – ikke forfølgelse

Direktoratet legger ikke til grunn at
homofile søkere ved retur skal ha anledning til å leve ut sin legning i
samme grad som i Norge. På den annen side legger direktoratet ikke til
grunn at homofile, mot sine ønsker, må leve i ekstrem hemmeligholdelse
om sin legning for å unngå alvorlige overgrep. Den begrensning man må
tåle i den sosiale utfoldelsen, anses ikke som forfølgelse.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker ikke å uttale seg om direktør Hanne Jemdals utspill.