– Afghanistan er verdens verste land å bli født i

70 prosent av alle mindreårige asylsøkere som har kommet til Norge i år, kom fra krigsherjede Afghanistan

– Afghanistan er uten tvil det farligste stedet i verden å bli
født, sa Daniel Toole, som er regiondirektør for Sør-Asia i FNs
barnefond (UNICEF), da organisasjonen la fram sin rapport om
forholdene for verdens barn denne uka, melder VG.

Rapporten
lanseres samtidig med at jubileet for konvensjonen som skal sikre
barns rettigheter markeres. Men i Afghanistan er det trolig få barn
som jubler, for de har all statistikk mot seg.

Utrygghet
Bare fødselen i seg selv er en risikabel
affære, slik det er i mange fattige land der helsevesenet er dårlig
utbygd. Av 1.000 afghanske barn som blir født, dør 227 i tiden
etter nedkomsten. Mangelen på rent drikkevann, som 70 prosent av
alle afghanere må leve med, øker faren for sykdommer og dødsfall i
småbarnsårene.

I tillegg kommer manglende vaksinasjon mot
invalidiserende og livstruende sykdommer som polio og meslinger.
Slike forebyggende helsetiltak er vanskelig å få til i det
krigsherjede landet. 43 prosent av landet er utenfor rekkevidde for
hjelpeorganisasjoner, anslår UNICEF.

Krigens herjinger er i
seg selv en stor trussel for barna, ikke minst de lumske landminene
som de stridende legger igjen.